ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

 

Υπέρηχοι Υψηλής ευκρίνειας

Είναι Υπέρηχοι που χρησιμοποιούν υψίσυχνες κεφαλές με σκοπό να ανιχνεύουν μικρές βλάβες και να καταγράφουν εύκολα τα χαρακτηριστικά τους.

Ψηφιακή Μαστογραφία με τομοσύνθεση

Η τρισδιάστατη Ψηφιακή Μαστογραφία απο τα πρώτα εγκατεστημένα συστήματα στην Ελλάδα επιτρέπει την ανίχνευση μικρών καρκίνων που κρύβονται συχνά σε γυναίκες με πυκνούς Μαστούς.

Ελαστογραφία Μαστού

Είναι η τεχνική που σε συνδυασμό με την εικόνα υψηλής ευκρίνειας μας βοηθά να ξεχωρίσουμε αν μία βλάβη είναι σκληρή συνεπώς ύποπτη και χρειάζεται βιοψία η μαλακή και συνεπώς καλοήθης που χρειάζεται επανεξέταση μετά από 6μηνο.

Τρισδιάστατη (3D) υπέρηχοι μαστού

Χρησιμοποιούνται με δύο μορφές. Τους Αυτόματους (ABVS) που γίνονται συμπληρωματικά στην προληπτική Ψηφιακή Μαστογραφία σε γυναίκες με πυκνούς Μαστούς και αυτούς με το χέρι που γίνονται με ειδική 3D κεφαλή υπερήχων για χαρακτηρισμό ενός ευρήματος.

Βιοψία Μαστού

Γίνονται και οι τρεις τύποι βιοψίας Μαστού.Κυτταρολογική με λεπτή βελόνη (FNA,)ιστολογική με κόπτουσα βελόνη(core biopsy) και στερεοτακτική με το ειδικό σύστημα βιοψίας Afirm.

Σημασία της Ελαστογραφίας στην ανίχνευση  και επιβεβαίωση ενός καρκίνου του Μαστού

 

Η μελέτη αφορούσε γυναίκα 69 ετών με αρνητικο οικογενειακό ιστορικό που ψηλάφησε ενα ογκίδιο στο έξω τμήμα του μαστού της.

 

Ψηφιακή μαστογραφία με Τομοσύνθεση και των δύο μαστών:Στη περιοχή του ευρήματος που η ασθενής ψηλαφούσε καταγράφηκε μία  ωοειδής σκίαση με σχετικά καλά όρια.
Στη τομοσύνθεση που χρησιμοποιήθηκε δεν προστέθηκαν άλλα στοιχεία που την καθιστούσαν ύποπτη.

 

Υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας με Ελαστογραφία:Στο  στοχευμένο στο εύρημα υπέρηχο  έντονα υποηχογενές μόρφωμα που θα μπορούσε να είναι και κύστη το σχήμα όμως και η παρουσία όμως αυξημένης αγγείωσης το καθιστούσε ύποπτο.

 

Ελαστογραφία : Ο υπολογισμός της σκληρότητος του με τεχνική Ελαστογραφίας εγκαρσίου κύματος που ακολούθησε κατέγραψε  αυξημένη σκληρότητα στη περιφερεια του που παρατηρείται συνήθως σε καρκίνους.

 

Στη βιοψία που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε ενας διηθητικός καρκίνος grade 2 που υπεβλήθη σε ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία

Η Ελαστογραφία έπαιξε και σε αυτή την περίπτωση τον ρόλο μίας εικονικής βιοψίας και επιβεβαιώθηκε.

 

 

 

Το κέντρο

Το Κέντρο του ακτινοδιαγνωστή Σπύρου Λαζάρου είναι ένας one stop diagnosis χώρος που χρησιμοποιεί την πλέον καινοτόμο τεχνολογία σήμερα στο πεδίο της Πρόληψης και της Διάγνωσης των Παθήσεων του Μαστού και της Οστεοπόρωσης

Επικοινωνία

 
 

Κλείσε Ραντεβού